Pierderea culturii populației


Domnitorul cărturar Dimitrie Cantemir afirmă în Descriptio Moldaviae Berlin că moldovenii vorbesc aceeași limbă cu ceilalți vlahi. Cantemir este primul care propune ideea că anumite cuvinte românești au rădăcini dacice. Treptat, limbii ruse a început să i se acorde o tot mai mare importanță. Conform autorităților imperiale, din actele oficiale au început să fie publicate numai în limba rusă, iar pe las-a acordat un termen de 7 ani în care instituțiile statului mai puteau accepta acte redactate în limba română.

Astfel, la seminarul din Chișinău limba română s-a regăsit printre materiile obligatorii de studiu 10 ore pe săptămână până încând catedra respectivă a fost desființată. La Liceul nr. Autoritățile țariste au ridicat o cortină de fier la granița de pe Prut cu România.

Rusificarea românilor

Anexarea unei părți a Principatului Moldovei la 16 mai -aflat sub suveranitate otomană- a dus și la o dezrădăcinare cultural-lingvistică, împiedicând evoluția firească alături de poporul care în s-a unit pierderea culturii populației Valahia prin dubla alegere a domnitorului român Alexandru Ioan Cuza.

Moldovenismulcare în condițiile separatismului statal medieval era o versiune geografică a românismului întins și în alte provincii, dobândea în Gubernia Basarabia valențe deosebitoare.

Datorită acestei concepții special menită să provoace dezorientare, populația românească dintre Prut și Nistru este obligată să-și caute rădăcinile exclusiv în moștenirea strict provincială de până la și să uite de frații români din fostul Principat al Moldovei.

În aceste condiții, fondul cultural-lingvistic al acestei ceai slabit fares cu leustean se limitează la cel mult scrierile cronicarilor din Moldovamai ales la limba și creația populară, care nu au trecut prin fazele de dezvoltare a literaturii române moderne.

Prin urmare, întreaga cultură și literatură românăchiar și cea dezvoltată în afara frontierelor politice, de exemplu contribuțiile Școlii Ardeleneeste repudiată ca un corp străin. Imperiul Rus împiedică dezvoltarea intelectualității locale autentice și impune conceptul de limbă moldoveneascăavând la baza graiul popular și cronicăresc rudimentar, nemodelat de cultura modernă.

pierderea culturii populației

Acest grai popular va fi transformat în perioada sovietică în limbă oficială, mai întâi în Republica Autonomă Moldovenească din Ucrainaapoi în R. Moldoveneascăurmând ca Republica Moldova să păstreze această moștenire a subjugării sovietice [14] prin pierderea culturii populației limbii moldovenești ca limbă de stat [15] [16]. Prin urmare denumirea limbii ca moldovenească reprezintă un produs al rusificării ținutului.

Articol principal: Limba moldovenească. Deoarece această limbă rudimentară nu putea sluji, în Gubernie, în domenii ale economiei, administrației, politicii, culturii, literaturii, etc.

Wanniyala-Aetto

Apare astfel o limbă moldovenească hibrid folosită și azi care dobândea pierderea culturii populației forme ridicole și era considerată principalul element definitoriu al națiunii moldovenești.

Această limbă era este diferită de limba folosită în Principatul Moldovei [17] cu alfabet chirilic pierderea culturii populației pierderea culturii populației latin [18]. Rusificarea în RSS Moldovenească[ modificare modificare sursă ] A avut loc revizuirea fondului de cărți : literatură română considerată străină a fost confiscată și înlocuită cu literatură de propagandă ruso-sovietică, fapt ce a dus la imposibilitatea perpetuării conștiinței naționale și la apariția românofobiei în rândul românilor.

Momentul prăbușirii telecabinei din Italia Potrivit informațiilor Digi24 situația demografică a României a fost unul dintre principalele subiecte de la întâlnirea președintelui Klaus Iohannis cu premierul și liderii Coaliției de săptămâna trecută.

Istoricul Ion Constantin afirmă : Combaterea românofobiei este o cerință inexorabilă a procesului istoric de apropiere și reintegrare a românilor de dincoace și dincolo de Prut [19]. Anii —[ modificare modificare sursă ] Anii sunt considerați de istoriografia națională ca o etapă aparte a istoriei contemporane: reinstaurarea regimului totalitar-comunist. În această perioadă au avut loc evenimente care au zguduit românismul din Basarabia: seceta, foametea organizată de ruși, colectivizarea gospodăriilor individuale țărănești din dreapta Nistruluilichidarea chiaburimii țărani înstăriți ca clasă, deportarea a mii de oameni.

  1. Rusificarea românilor - Wikipedia
  2. Engleză pierdere în greutate ceai
  3. Whatsapp Aflați cine sunt polenizatorii, care este importanța acestora și de ce sunt în declin.
  4. Wanniyala-Aetto - Wikipedia
  5. Puteți pierde în continuare greutatea cu ibs

Genocidul fizic pierderea culturii populației fost completat de cel cultural și spiritual: acești ani reprezintă momentul de ruptură al evoluției firești a românilor basarabeni est-moldoveni pierderea culturii populației includerea lor forțată în sistemul statului sovietic URSS.

După a început pierderea culturii populației sistemului educațional existent în Basarabia în - și În interpretarea bolșevică acest sistem a avut rolul de a întuneca și româniza populația băștinașă moldovenească.

Se iau măsuri extraordinare: interzicerea activităților instituțiilor naționale, se naționalizează întregul fond de cărți, se curăță bibliotecile de literatură anti-sovietică și sunt distruse cărțile românești [20]. Cadre de culturalizare[ modificare modificare sursă ] Se începe asigurarea cu cadre noi a instituțiilor cultural-educative sovietice, pe baza originii sociale și a loialității față de regim, mai puțin conta pregătirea intelectuală.

Datorită refugierii în România [21] sau a eliminării cadrelor naționale, a decimării și ostracizării intelectualitățiiîn Republică s-a format un vid intelectual ducând la degradarea intelectuală a întregii societăți.

În anul este creat Comitetul pentru afacerile instituțiilor cultural-educative pe lângă Consiliul Comisarilor Poporului al RSSM și se organizează comisii corespunzătoare în cadrul comitetelor executive ale sovietelor județene, raionale, orășenești și sătești [23].

La conducerea sistemului situația era și mai gravă: în din 67 de șefi ai direcțiilor raionale și orășenești de cultură doar 16 erau români [25]. Restul erau funcționari ideologici ne-băștinași, educați în spiritul șovinismului velicorus, specialiști în deznaționalizarea și rusificarea populației locale.

Stilul tradițional de viață[ modificare modificare sursă ] La origini, poporul Wanniyala-Aetto ducea un trai de vânători-culegători.

În cadrul Comitetului pentru afacerile instituțiilor cultural educative, din cadrul Consiliului de Miniștri al RSSM, situația era asemănătoare.

Activitățile propagandistice vizau ștergerea din memoria basarabenilor a urmelor criminale lăsate de regimul sovietic în perioada ocupației din crimele și atrocitățile comise împotriva celor care pierderea culturii populației erau loiali puterii sovietice, dezgroparea de către autoritățile române a mormintelor jertfelor terorii staliniste în Chișinău sau pierderea culturii populației alte zone, deportările de la 13 iuniedistrugerea obiectivelor economice și culturale de către trupele sovietice aflate în retragere de pe teritoriul Basarabiei în iulie Pe baza faptelor și a exemplelor concerte se va explica populației esența tâlhărească și de jaf a cuceritorilor germano-români, se va explica sistematic oamenilor muncii că numai în statul sovietic le sunt asigurate libertatea politică, bunăstarea și dezvoltarea culturii.

Aceste bătăi, care au avut loc sporadic în toată România Marea căpătat în Moldova dintre Prut și Nistru, sub pierderea culturii populației propagandei sovietice, caracterul unei drame naționale.

pierderea culturii populației

În discursul său din 24 mai Stalin proclama poporul rus drept națiunea cea mai eminentă din Uniunea Sovieticădiscurs care a dus la startul unei intense companii de exaltare a virtuțiilor acestui popor, ajungându-se la ideea că rușii sunt un popor mesianic care au asigurat o societate nouă și un viitor luminos nu numai popoarelor înrobite din URSS dar și întregii lumi.

Prin urmare, este necesar ca dragostea pentru poporul rus să fie mai mare decât dragostea pentru propria națiune. Se propagă masiv idei artificiale despre reunirea poporului moldovenesc, statalitatea sovietică moldovenească, formarea națiunii socialiste moldovenești [38]. Potrivit istoricului Ion Constantin, poporul moldovenesc, pierderea culturii populației ce i s-a dăruit statalitatea sovietică, reunit și promovat la rang de națiune socialistă, este sortit contopirii cu masele rusești, fenomen ce a dus la apariția românofobiei la români și la pierderea identității naționale.

pierderea culturii populației

Rusificarea Republicii Moldova[ modificare modificare sursă ] Deși în perioada s-au făcut progrese simțitoare în însușirea de către masa poporului din Moldova a valorilor comune ale limbii și culturii române, clasa politică este cea care frânează acest proces. Rusificată și ea, clasa politică utilizează mijloace democratice pentru apărarea conceptului și acțiunii politice a moldovenismului adus de ruși, întreținând artificial o situație confuză în rândul populației [39].

Cantonarea în moldovenism ca hotar despărțitor de românism este o manevră politică pentru a asigura pârghiile puterii noilor conducători ai Moldovei, unii fiind dispuși chiar pierderea culturii populației vasalizeze Moldova de Rusia [40].