Slimming aid evolution mneniq


Nadejda Codreanu, Iu. Pungă, Ig. Codreanu, Cristina Murşiev, Vl. Zinaida Sârbu, C. Ostrofeţ, Silvia Agop. Serbenco, Şt. Gaţcan, Victoria Trestian. Olga Tighineanu.

slimming aid evolution mneniq

Diana Clichici. Petrovici, Lilia Siniţina, V. David, Ecaterina Nedbailo, Ş. Uliana Tabuica, Liudmila Stavinskaia.

RECENT VIZUALIZATE

În baza Regulamentului Cu privire la evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifi ce, aprobat prin Hotărîrea comună a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare nr. Adresa redacţiei:Republica Moldova, Chişinău, str. Burebista, 93, bir. Marius Tiparul a fost executat la Tipografia Reclama sub Comanda nr. Chişinău, str. Background: Infant mortality is considered one of the most sensitive indicators of socio-economic status of the society, population health, and effi ciency of healthcare.

Aim of the study: to analyze indicators and causes of infant mortality and in children under-5 years age in Moldova. The study design included also the assessment of parents knowledge on a sample of caregivers of children aged from 0 to 18 months.

Se pare că browser-ul dvs. a dezactivat JavaScript.

Results: Beginning with year till infant and under-fi ve mortality rates had been continuously decreasing up to 9,6 and 11,6 respectively in Slimming aid evolution mneniq structure of infant and under-fi ve mortality in the republic during last years shows complications of the perinatal period as leading cause, followed by congenital malformations, respiratory system diseases, slimming aid evolution mneniq, poisoning and infectious diseases.

Noticeably, still persists a high percentage of deaths from respiratory illnesses, trauma and injuries, given that, in developed countries, deaths in this category are considered to be preventable. Also, a high rate of deaths at home among infants is registered. Conclusions: therefore, taking into consideration higher levels of infant mortality and in children under 5 years in comparison with majority of developed countries, and also a high rate of deaths from diseases considered to be avoidable respiratory diseases, infectious diseases, trauma and poisoning decrease of infant mortality and in children under 5 years remains a priority goal for Moldova and activities aimed to improve the current situation are required.

Statele membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite ONU au stabilit obiective şi au elaborat strategii specifice pentru a reduce mortalitatea infantilă şi a monitoriza progresul [1, 15]. Totuşi, specialiştii [15] relevă că nu este posibil a atinge acest obiectiv la timp, în principal din cauza menţinerii acestui flagel în Africa subsahariană şi în Oceania fig.

  • Studying the elective behavior phenomena as the expression of the political and demo­c­ra­tic pluralism requires a changing of the accent from the everyday reality to the perspectives, from present to future.
  • Да и сам образ человечества, дотоле навсегда, казалось бы, закупоренного под колпаком своего мелочного бытия, смущенно и боязливо оглядывающего внезапнно открывшийся широкий мир - не наводит ли он на кое-какие откровенные аналогии.

Odată cu sfârşitul erei ODM, comunitatea internaţională este în curs de a conveni asupra unui nou cadru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă SDGce include şi obiectivul de a pune capăt deceselor evitabile ale nou-născuţilor şi copiilor sub 5 ani [15, 19, 21].

Propunerea este pentru toate ţările şi prevede reducerea mortalităţii sub cinci ani cel puţin la nivelul de 25 de la născuţi-vii. În prezent, 79 de ţări au o rată de mortalitate sub cinci ani peste 25 şi 47 dintre ele nu vor atinge obiectivul propus în SDG de 25 slimming aid evolution slimming aid evolution mneniq la născuţi-vii până îndacă vor continua tendinţele actuale în reducerea mortalităţii sub cinci ani.

Conform datelor din raport [14, 15], în total, 6,3 milioane de copii au murit în înainte de a împlini vârsta de cinci ani, în principal din cauza bolilor ce puteau fi prevenite sau tratate. Agenţiile ONU estimează că vieţile a aproape de copii sunt salvate în fiecare zi, în principal datorită accesului la sistemul sanitar şi programelor de vaccinare.

Naşterea prematură, asfixierea la naştere şi infecţiile datorate îngrijirii neadecvate provoacă cele mai multe dintre decesele neonatale, informează OMS fig. Deoarece un loc prioritar în structura cauzală a mortalităţii infantile revine maladiilor căilor respiratorii, maladiilor infecţioase, traumelor, adică patologiilor evitabile, este certă necesitatea elaborării unor programe de intervenţie care să fie inplementate printr-o cooperare intersectorială sinergică.

Moldova moldoscopie (probleme de analiză politică) - Документ

Pentru o parte dintre bolile copilăriei, cum ar fi rujeola, poliomielita, difteria, tetanosul, tusea convulsivă, pneumonia şi diareea, există vaccinuri disponibile care pot klinik slimming di tangerang copiii de boală şi îi pot salva de la moarte [3, 15, 21]. Reducerea mortalităţii infantile şi celei a copiilor sub 5 ani rămâne o problemă prioritară şi pentru Republica Moldova, luând slimming aid evolution mneniq considerare indicii înalţi înregistraţi la acest capitol în anul 9,6 şi respectiv 11,6comparativ cu indicii similari ai majorităţii ţărilor înalt dezvoltate ţările Uniunii Europene, SUA, Japonia, Canada etc.

Scopul studiului: analiza indicatorilor şi cauzelor mortalităţii infantile şi a copiilor sub 5 slimming aid evolution mneniq în Republica Moldova. Material şi metode: actualul studiu al slimming aid evolution mneniq infantile şi a copiilor sub 5 ani este bazat pe informaţia extrasă din Anuarul statistic al Sistemului de sănătate din Republicii Moldova elaborat şi publicat anual de către Centrul Naţional de Management în Sănătate.

slimming aid evolution mneniq

Rezultate şi discuţii: deşi, începând cu anul şi până în indicele mortalităţii infantile s-a micşorat de la 22,6 până la 9,6, situaţia în acest domeniu în Republica Moldova rămâne precară faţă de majoritatea ţărilor europene, America de Nord şi alte ţări [2].

Astfel, comparaţiile făcute cu baza de date [20] arată că indicele mortalităţii infantile este aproape dublu faţă de media europeană: 9,6 vs 4,5.

Conform indicatorilor Centrului Naţional de Management în Sănătate privind sănătatea populaţiei, în anul s-a înregistrat o uşoară majorare a indicatorului mortalităţii infantile, de la slimming aid evolution mneniq în anul la 9,6. Analiza evoluţiei mortalităţii infantile a demonstrat că, pe durata a 20 ani, decesele infantile s-au micşorat de la 22,6 la 9,6 fig.

slimming aid evolution mneniq

Vom menţiona că în perioada 22,6 decesele infantile s-au redus cu 10,4, atingând cota de 12,2, iar din anul până în anul diminuarea mortalităţii infantile a constituit numai 3 [2]. Nivelul morbidităţii şi al mortalităţii copiilor cu vărsta sub 1 an depind în primul rând de influenţa factorilor medico-biologici şi manageriali, în slimming aid evolution mneniq ce factorii socio-igienici sunt prioritari pentru copiii mai mari de un an [4, 22].

Patologia sistemului respirator se află pe locul trei, totodată acest indice este supus variaţiilor în ambele direcţii pe parcursul acestor ani. Locul patru revine accidentelor: traume şi intoxicaţii şi locul V bolilor infecţioase fig.

Mortalitatea infantilă slimming aid evolution mneniq contextul ODM la născuţi vii Fig. Observăm, că pe parcursul anilor au diminuat decesele infantile pe contul afecţiunilor respiratorii.

  • Утром я с ними поговорю.
  • Ему никогда не нравился Хедрон: замкнуто-собранный характер Шута мешал установлению тесных отношений, несмотря на всю добрую волю Элвина.

Evaluarea mortalităţii copiilor sub un an în raioanele republicii nu relevă tendinţe ale indicatorilor şi oscilează anual de la raion la raion [2]. Astfel, în anul fig. Bălţi şi în 22 slimming aid evolution mneniq indicatorul mortalităţii infantile este mai jos decât nivelul mediu republican, iar în mun.

Chişinău şi într-un număr de 14 localităţi este mai înalt. Cea mai înaltă creştere a îndicelui mortalităţii infantile în anul s-a înregistrat în raioanele: Sângerei 16,7, Floreşti 15,5, Basarabeasca şi Căuşeni câte 14,0, Cantemir 13,4, Edineţ şi Făleşti câte 13,3, Călăraşi 13,0, Rezina 12,1, Şoldăneşti 11,9, Ocniţa 11,2, Râşcani, Soroca şi Ialoveni câte 10,1.

Iar cel mai mic indicator al mortalităţii copiilor sub un an s-a atestat în raioanele Drochia şi Orhei 1,4 fig. O problemă care persistă sunt decesele la domiciliu. Indic ii mortalităţii infantile pe raioane, Fig. În scopul fortificării lucrului informaţional-educativ cu familia, începând cu Ministerul Sănătăţii cu suportul Ometă arde grăsime, a aprobat şi implementat la nivel naţional un formular de interacţiune dintre familie şi lucrătorii medicali Carnetul de dezvoltare a copilului agendă pentru familie.

La 1,5 ani de la implementarede cercetătorii Laboratorului Ştiinţific Pediatrie au realizat un studiu crossecţional de evaluare a implementării Carnetului şi estimare a cunoştinţelor părinţilor care au primit agenda slimming aid evolution mneniq familie, comparativ cu cei care nu dispuneau de Carnet.

În funcţie de disponibilitatea agendei pentru familie, au fost analizate detaliat cunoştinţele părinţilor referitor la fiecare semn în parte. Rezultatele acestei analize sunt prezentate în tabelul 2. Astfel, implementarea Carnetului de dezvoltare a copilului a sporit statistic veridic nivelul de cunoştinţe al părinţilor referitoare la îngrijirea copilului bolnav.

Analizând indicatorii mortalităţii copiilor sub 5 ani, constatăm, o uşoară tendinţă spre diminuarea a acestui indice în ţară: de la 23,3 în anul până la 11,6 în anul În perioadade- 8 9 cesele copiilor sub 5 ani s-au redus cu 9,3 şi au atins cota de 14, iar din anul până în anul indicatorul mortalităţii acestui contingent de copii a diminuat doar cu 2,3, constituid 11,6, comparativ vu 4,8 indicatorul mediu în Slimming aid evolution mneniq Europeană fig.