Anulare procedură închiriere spaţiu

Comunicare privind anularea procedurii

privind închiriere a unui spaţiu cu destinaţia de Incubator de afaceri, în cadrul proiectului “Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare durabila!”, Cod proiect 105306

Prin prezenta vă facem cunoscut că procedura de atribuire a contractului privind închiriere a unui spaţiu cu destinaţia de Incubator de afaceri, în cadrul proiectului “Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare durabila!”, Cod proiect 105306 a fost anulată.

Decizia de anulare a procedurii a avut la bază prevederile Art. 212 din legea 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv: Art. 212.

(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:

a) dacă nu a fost depusă nicio ofertă/solicitare de participare sau dacă nu a fost depusă nicio ofertă admisibilă;

Vă facem cunoscut că Autoritatea contractantă, respectiv Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba lulia, va relua procedura de atribuire având ca obiect închiriere a unui spaţiu cu destinaţia de Incubator de afaceri, în cadrul proiectului “Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare durabila!”, Cod proiect 105306 la o dată care vă va fi comunicată ulterior.

Solicitaţi alte informaţii la sediul achizitorului – Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Albă lulia, cu sediul în Alba lulia, Calea Moţilor, nr.5A, cod poştal 510134 cod fiscal 22143729, tel 0358-401244, fax 0358-401245.

Comunicare anulare 20 03 2018.pdf