Anunţ intenţie achiziţii – mobilier – mai 2018


DOMCUMENTELE ANUNŢULUI:

CAIET DE SARCINI

INVITAŢIE DE PARTICIPARE


În cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul tematic 8 „Promovarea unor locuri de muncă durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor”, Prioritatea de investiţii 8.iii „Activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare”, Obiectiv specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, s-a semnat Contractul de finanţare nr. POCU/82/3/7/105306, pentru proiectul “Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare durabilă!”, unde Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba lulia implementează în parteneriat cu alte 5 entităţi pubice şi private acest proiect.

Conform cererii de finanţare aprobate a proiectului “Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare durabilă!”, Cod proiect 105306, s-a înfiinţat în Municipiul Alba lulia, str. Trandafirilor, nr.18, un Centru – incubator de afaceri, într-un spaţiu închiriat, în suprafaţă de 413,95 m2, de către partenerul P3-Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba lulia. Centrul – incubator de afaceri va funcţiona prin implicarea tuturor partenerilor din proiect.

În cadrul incubatorului de afaceri, societăţile nou înfiinţate vor fi susţinute şi consiliate, pentru o perioadă de cel puţin 12 luni după finalizarea proiectului, astfel încât acestea să poată ajunge la un nivel de stabilitate şi autonomie care să le permită funcţionarea pe cont propriu, cu şanse crescute de a face faţă mediului concurenţial şi de a supravieţui pe termen lung. De asemenea, persoanele aparţinând grupului ţintă a căror planuri de afaceri nu au fost selectate în cadrul proiectului, vor fi susţinute, consiliate şi îndrumate în cadrul Centrului, având acces permanent atât la baza logistică a acestuia cât şi la o gamă complexă de servicii (formare profesională, workshop uri, cursuri, consultanţă juridică, fiscală, economică, obţinere de credite sau fonduri structurale, marketing etc), astfel încât să îşi dezvolte.