Formare continuă pentru un viitor mai bun

Beneficiar: Asociaţia Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – AIDA

Parteneri: Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Alba şi S.C. Tourism, Hotel and Restaurant Consulting Group S.R.L.

Cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, valoarea totală eligibilă (fără TVA) fiind de 2.096.040 lei, din care:

» 1.869.248,47 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
» 184.870,73 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Naţional;
» 41.920,80 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea resurselor umane şi valorificarea potenţialului de ocupare aferent forţei de muncă din spaţiul urban al judeţului prin intensificarea măsurilor active de ocupare durabilă şi promovarea şanselor egale de acces pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă, precum şi stimularea antreprenoriatului.

Obiectiv specific este dezvoltarea şi furnizarea unor măsuri integrate şi sustenabile de ocupare în meserii din domeniul turismului şi a serviciilor conexe a unui număr de 120 de şomeri, şomeri tineri şi de persoane aflate în şomaj de lungă durată.

Pe termen scurt, proiectul îşi propune să realizeze: îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din zona urbană a arealului, în vederea facilitării accesului la ocupare în activităţi din domeniul turismului şi serviciilor conexe. Vor fi organizate:

» 4 programe de formare profesională de tip calificare şi două de tip specializare, la care vor participa 120 de persoane şomere, şomeri tineri şi de lungă durată din zona urbană şi rurală a arealului,
» angajarea a cel puţin 5% din cursanţi;
» medierea a 250 de persoane şomere;
» consilierea profesională a 300 de persoane şomere din mediul urban şi rural din areal;
» promovarea prin intermediul campaniilor de informare şi conştientizare a cel puţin 600 de persoane aflate în şomaj despre oportunităţile de ocupare în domeniul turismului, conexată cu organizarea a 2 burse a locurilor de muncă, 6 caravane de promovare;
» creşterea antreprenoriatului în zona urbană a arealului;
» creşterea capacităţii persoanelor intreprinzătoare de a conduce şi dezvolta structuri economice competitive în areal;
» facilitarea accesului la formare a şomerilor tineri şi de lungă durată din areal;
» conştientizarea şi sensibilizarea şomerilor şi a factorilor de interes asupra necesităţii de a participa la programele de formare profesională şi a beneficiilor acestora.

Grup ţintă:

» şomeri (550);
» şomeri de lungă durată (165);
» şomeri peste 45 de ani (82);
» şomeri tineri (220);
» şomeri de lungă durată tineri (99)

Activităţi:

» Informare şi consiliere în căutarea unui loc de muncă;
» Derularea unui studiu privind oportunităţile demarării de activităţi antreprenoriale în areal;
» Consiliere şi asistenţă pentru începerea unui activităţi independente sau pentru iniţierea unei structuri economice în domeniul turismului şi serviciilor conexe;
» Organizarea unor caravane şi campanii de informare şi consiliere privind ocuparea în areal;
» Organizare şi desfăşurare curs de calificare în meseria de: ospătar, cameristă, agent de turism–ghid, peisagist-floricultor, curs de specializare somelier şi ghid naţional de turism-touroperator;
» Organizare şi desfăşurare curs de iniţiere în limba engleză pentru primele 10 persoane care au obţinut note mari la cursurile de calificare;
» Organizare bursa locurilor de muncă.

Rezultate:

» 300 persoane consiliate profesional;
» 250 persoane mediate;
» 2 burse a locurilor de muncă;
» 6 caravane de promovare;
» 4 cursuri de calificare: ospătar, cameristă, agent de turism–ghid, peisagist-floricultor;
» 2 cursuri de specializare: somelier şi ghid naţional de turism-touroperator;
» Curs de iniţiere limba engleză pentru primele 10 persoane care au luat note mari la cursurile de calificare;
» Consilierea antreprenoriala a 15 persoane (40% femei) – 4 cursuri cu recunoaştere non-formală: înfiinţarea unei afaceri proprii, operare calculator, comunicare, contabilitate primară;
» 5 structuri economice create.

Lasă un răspuns