Închirierea unui spațiu cu destinația de incubator de afaceri

Anunț privind închirierea unui spațiu cu destinația de Incubator de afaceri în cadrul proiectului “Construim antreprenori responsabili pentru o dezvoltare durabilă!”, cod proiect 105306.

Documentele anunţului:

Anexa III formulare.docx

Anexa IV model contract.docx

Anunt de intentie 09 03 2018.pdf

Documentatie 09 03 2018.pdf


Clarificare Nr. 1 – CAIET SARCINI – Nr. 19 / 15.03.2018
LINK: Răspuns document PDF

Ref. Solicitare de clarificări primită pe adresa de mail asociatia.aida.alba@gmail.com, privind procedura de atribuire a contractului având ca obiect “Închirierea unui spaţiu cu destinaţia incubator de afaceri

Întrebare:
Vă rugăm să clarificaţi înţelesul sintagmei „compartimentare cu pereţi”, conform caietului de sarcini, pag 3, capitolul “A.6. Compartimentare spaţii birouri de lucru”.
Pot fi luaţi in considerare în sensul sintagmei ante menţionate pereţii despărţitori mobili de separare a unui spaţiu?

Răspuns:
Da, pot fi luaţi in considerare. Sintagma „compartimentare cu pereţi” face referire inclusiv la pereţi mobili/compartimentări prin rigips sau alte materiale care pot delimita o suprafaţă în interiorul spaţiului închiriat, cu precizarea că vor fi respectate toate dimensiunile si condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi documentaţia aferentă.

Popa Felicia Delia


Lasă un răspuns