Nr. 604/3-12-2010 – Achiziţii audit

În cadrul acestui proiect, AIDA intenţionează să atribuie contractul de prestare servicii având ca obiect achiziţia de audit financiar, cod CPV 79212000-3 , prin aplicarea procedurii de prospectare a pieţei – studiu de piaţă.

DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI:
obiectul contractului îl reprezintă serviciile ce vor fi achiziţionate sunt auditarea cheltuielilor activităţilor din cadrul proiectului “Formare continuă pentru un viitor mai bun”, astfel:
– raportare de audit la fiecare Cerere de rambursare depusă de Beneficiar pe parcursul derulării Contractului de Finanţare POSDRU/105/5.1/G/75494 , respectiv 01.11.2010 până în 31.10.2012;
– conform Graficului de rambursare, în această perioadă trebuie întocmite 9 rapoarte de audit. În cazul în care în Graficul de rambursare se modifică şi vor apărea cereri de rambursare suplimentare, se va încheia pentru acestea un act adiţional la contractul de servicii atribuit, fără a se modifica însă valoarea contractului atribuit;
– auditarea activităţilor şi cheltuielilor specifice proiectului ori de câte ori se solicită, la comanda fermă a Beneficiarului …

Nr. 604/3-12-2010 – Achiziţii audit ( vezi comunicat – fişier PDF )

Lasă un răspuns